• Lorem ipsum

Producten retourneren bij Skinpharma


Niet helemaal tevreden over uw bestelling? U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.


De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.


Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken dit modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.


Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.


Gevolgen van de herroeping:


Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddels als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.


U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.


De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.


U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.


Producten kunnen worden geretourneerd naar onderstaand adres: Skinpharma: Biesland 7, 1948RJ in Beverwijk.
 

De kosten voor retourzendingen zijn volledig voor rekening van de koper.


Kosten van retouren in een doos zijn afhankelijk van de grootte en gewicht van de doos. Let op bij dure producten. Het is raadzaam om deze verzekerd te laten retourneren. Alleen de retourzending dient u zelf te betalen. De volledige reeds betaalde kosten voor de producten en de bezorgkosten worden terug betaald. In verband met hygiene en houdbaarheid nemen cosmeticaproducten enkel retour als de verzegeling nog intact is.


Een uitzondering op deze regel: als wij per ongeluk het verkeerde artikel naar u toegestuurd hebben, kunt u dit uiteraard kostenloos aan ons retourneren. Wij zullen u de verzendkosten terugbetalen en het juiste of vervangende artikel toesturen.


Ook voor defecte producten (bijvoorbeeld een pompje wat niet werkt) geldt dat wij de retourkosten voor onze rekening nemen. Heeft u een defecte product ontvangen? Wilt u dat dan graag direct bij ons melden. Wij zullen u kostenloos een ander product toesturen.


De terugbetalingstermijn gaat wettelijk in op het moment van de ontbinding.

 


Garantie


Op producten die Skinpharma verkoopt geldt wettelijke garantie. Met andere woorden Skinparma is verantwoordelijk voor het leveren van een goed product. Uw aankoop moet doen wat er redelijkerwijs van verwacht mag worden. Is dit helaas toch niet het geval, dan zal Skinpharma zorgen voor vervanging of restitutie van het aankoopbedrag(als er geen andere oplossing is).

 Op alle leveringen door Skinpharma gelden onze algemene voorwaarden.


   vichy webshop skinpharma europees trust   vichy webshop skinpharma kiyoh