• Lorem ipsum

Veilig bestellen bij Skinpharma: webshop Vichy, Eucerin, La Roche-Posay en andere merken.

 


Veilig en betrouwbaar


Bij Skinpharma koop je veilig jouw producten. We zijn aangesloten bij Thuiswinkel Waarborg. Dat waarborg ontvang je alleen maar als je voldoet aan alle wettelijke richtlijnen. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je bedrogen uit komt! Dit zie je ook terug op de beoordingspagina. 99% van onze klanten geeft aan tevreden te zijn.


Beveiligde site


Met behulp van geavanceerde SSL technologie worden transactiegegevens versleuteld en worden uw gegevens veilig over het internet verstuurd. Kijk bij het betalen naar de `https://` in de adresbalk van uw browser - de `s` staat voor `secure` (=veilig).


Privacy policy


Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.1. Bedrijfsgegevens

Skinpharma is een handelsnaam van apotheek eFarma
Website: https://www.skinpharma.nl
Inschrijfnummer KvK Amsterdam 34135482


2. E-mailadres

Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

3. Postadres

Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.

4. Telefoonnummer

Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

5. Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

   1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:

      * de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst; 
      * de goede invulling van een publiekrechtelijke taak; 
      * de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of; 

   2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan. 

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

 


6. Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties

 


7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

 

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;


8. Veiligheid opslag van gegevens

Veiligheidscriteria

 

      * Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
      * Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.
      * Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
      * Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
      * Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.
      * Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.


9. Toegang tot uw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

 

10. Verwerking van persoonsgegevens (GDPR)

10.1. skinpharma en de klant erkennen dat op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst de Nederlandse wet (hierna: “Privacywet”) en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 (hierna: de “GDPR”) van toepassing is die de Privacywet zal vervangen.

 

10.2. De klant is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van voormelde privacyregelgeving en is derhalve degene die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Skinpharma is enkel verwerker in de zin van voormelde privacywetgeving en verwerkt de persoonsgegevens louter ten behoeve van of in opdracht van de klant.

 

10.3. De klant, als de verwerkingsverantwoordelijke, en skinpharma, als verwerker, verklaren de privacyregelgeving (met inbegrip van de Privacywet en/of de GDPR) te zullen naleven. De klant vrijwaart skinpharma integraal in hoofdsom, interesten en (gerechts- of advocaten)kosten voor alle aanspraken van derden in dit verband.

 

10.4. Op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van 5.3, 5.2 en 5.1 verklaart de klant kennis te hebben genomen en de toepassing ervan te aanvaarden.

 

11. Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser worden opgeslagen op je computer. Wij gebruiken cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen. De cookies geven ook informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens het winkelen bij ons geen cookies ontvangt. Als je nog vragen hebt over de Privacy Policy, dan kun je een e-mail sturen. Als er wijzigingen in onze Privacy Policy zijn, dan vind je op deze pagina altijd de meest recente informatie.


12. Contact

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen:

 

  • Op het volgende e-mailadres: [email protected]
  • Op het volgende telefoonnummer: 0251-225525


Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.


vichy webshop skinpharma thuiswinkel     vichy webshop skinpharma europees trust   vichy webshop skinpharma kiyoh